Den snabba vägen till att börja leverera kundnytta med Power Platform

 
 

Power Platform/Dynamics
20 apr 23 Författare: Björn Raunio

Många IT-partners har slutkunder som vill dra nytta av nya sätt att bli effektivare och smartare genom automatisering och lågkodsprogrammering. I samarbete med Microsoft Power Platform-experterna på Hikari kan TD SYNNEX hjälpa dig att möta denna efterfrågan på ett snabbt, enkelt och lönsamt sätt.

Microsoft Power Plattform, som innefattar tjänsterna Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Virtual Agents och Power Pages, erbjuder företag möjligheter att automatisera och effektivisera sina processer med ett minimum av eget utvecklingsarbete. Vi har i ett tidigare blogginlägg berört det partnererbjudande och Center of Excellence inom Power Platform som TD SYNNEX utvecklat i samarbete med Hikari.

Detta inlägg är en fördjupad titt på hur du som IT-partner kan få hjälp av TD SYNNEX och Hikari för att möta dina kunders behov av att göra saker på bättre, effektivare, mindre krångliga och kostsamma sätt. Som ett resultat får du inte bara kundernas tacksamhet, licensintäkter och marginaler på tjänster som Hikari levererar. Än viktigare är kanske att du undviker att kunderna går till någon annan för att lösa sina bekymmer. Eamon Moore, verkställande ordförande i Hikari med ansvar för den strategiska inriktningen på partnerskap, tillika en av firmans grundare, berättar mer.

Vilka är egentligen Hikari?

– Vi är en renodlad Power Platform-partner med huvudkontor på Irland, sprungen ur EMIT, en global Microsoft Partner of the Year-vinnnare 2016 inom molnösningar för små och medelstora bolag. På den europeiska marknaden har Hikari ingått ett partnerskap med TD SYNNEX för att erbjuda partner-to-partner-lösningar. Genom oss kan IT-partners svara upp mot kundernas behov av smartare och effektivare lösningar inom BI, lågkodsutveckling och automatisering av processer som nu kräver mycket handpåläggning.

– Det Center of Excellence som vi skapat är i grunden ett nav dit TD SYNNEX partners kan vända sig för att få tillgång till vår expertis och tjänster som vi kan leverera till både dem och deras slutkunder. Det är alltid partnern som äger kundrelationen. Eftersom vi enbart ägnar oss åt Power Platform finns det heller ingen som helst risk för att vi skulle vilja vinna över några affärer på andra områden från slutkunderna. Vi är en helt tillförlitlig partner inom Power Platform för partners.

Varför har ni valt att fokusera på Microsoft Power Platform?

– Många företag vill i dag vara datadrivna i sitt beslutsfattande. Alla vill vi ha fina datavisualiseringar som med ett enda klick visar oss hur verksamheten går. Men vägen dit är ofta allt annat än spikrak. Organisationer har sin information utspridd i många filer och datakällor. För att analysera data krävs tidsödande manuella processer. Här svarar Power Platform upp mot ett stort behov genom att man med automatisering och lågkodsprogrammering på ett okomplicerat sätt kan skapa effektivare och mer intuitiva sätt att hämta in data.

– I dessa tider av finansiella begränsningar och nedskärningar blir det ännu intressantare att hitta kostnadseffektiva, mer rationella sätt att göra saker på och därmed frigöra tid för medarbetare att ägna sig åt sådant som skapar värde, snarare än att fiska fram data ur Excel-filer. Power Platform svarar upp mot detta och gör det möjligt att effektivisera på ett sätt som är anpassat efter den egna verksamheten, utan att det blir för omfattande, krångligt och kostsamt.

Vilken position har Power Platform i Microsofts molnerbjudande?

– Med en massa färdiga integrationer funkar tjänsterna i Power Platform bra med Microsofts andra plattformar och verktyg. Plattformen kan kopplas ihop med alla komponenter i Microsofts ekosystem, som Azure och Dynamics. Men jag skulle säga att den största potentialen för partners som vill skala upp sin affär är kopplad till Modern Workplace-kunder. Power Platform kan användas lika brett som Outlook, Word eller Excel.

–  Alla företag brottas i dag med likartade problem, om än med olika skala och grad av komplexitet, och vill förändra sätten de bedriver sin verksamhet på för att bli smidigare och effektivare. Därför finns det plats för Power Platform i varenda organisation därute. Och vart vänder sig små och medelstora företag när de vill ha hjälp med nya IT-behov? Jo, till sin IT-partner – som vill kunna svara upp mot dessa behov så att kunden inte går någon annanstans och sedan köper allt från det stället.

Hur kan partners dra nytta av Hikari och TD SYNNEX samarbete?

– I linje med utvecklingen jag just beskrivit får många IT-partners i dag frågor om Power Platform eller kring automatisering, datavisualiseringar, apputveckling med lågkodsprogrammering och så vidare. Samtidigt är det många Modern Workplace-leverantörer som inte har kunskapen om detta eller resurserna att själva satsa på ytterligare ett område, även om de gärna skulle leverera de lösningar som kunderna efterfrågar, inte minst för att säkra fortsatta goda kundrelationer. Det är här vi kommer in. Tillsammans med partnern och i partnerns namn levererar vi Power Platform-tjänster som löser kundens problem och vi kan vara precis så synliga eller osynliga som partnern vill.

– Oftast utgår vi från en innovationsworkshop där vi utifrån slutkundens verkliga affärsutmaningar visar hur dessa skulle kunna lösas. När väl kunden har sett hur en datavisualisering, automatisering eller app kan lösa ett problem hittar de enkelt fler utmaningar att ta tag i. Eftersom många kunder kan ha liknande utmaningar finns det dessutom stor potential för att ta fram lösningar som går att upprepa. Man utvecklar dem en gång och säljer dem flera gånger, med marginaler därefter.

Hur ser ett sådant samarbete ut och hur kan det utvecklas?

– Det är partnern som får licensintäkterna och därmed alla eventuella extra intäkter, marginaler och incitamentupplägg från Microsoft. Dessutom får partnern marginalintäkter på de tjänster som Hikari levererar. Detta är ett fantastiskt upplägg som alla vinner på. Utan att lägga ned egen tid och egna resurser för att kunna sätta igång, kan partnern leverera det som kunderna efterfrågar, säkerställa sin relation till dem och samtidigt själv tjäna extra pengar på affären.

– Det finns också partners som själva vill komma igång med att leverera Power Platform-tjänster men ännu inte känner sig redo för det. Då kan vi vara involverade i leveransen i början, samtidigt som vi utbildar folk i partnerns team om plattformen, från både affärsmässig och teknisk synvinkel. TD SYNNEX har precis lanserat partnerutbildningen Power Up som täcker in hela vägen från ingångsnivå upp till avancerad nivå. Den innefattar certifieringar som låter dig som partner komma igång med en egen leverans. Hikari kan hjälpa till under alla delar av resan och för partners som börjar leverera lösningar själva, kan vi vid behov även fortsätta med mer avancerade leveranser.

Ni har hjälpt flera partners i Norden med deras Power Platform-affär, hur har det fungerat?

– Det har varit en positiv erfarenhet. Vad som slår mig särskilt, är att partners i de nordiska länderna är så innovativa och tänker framåt. Det finns en öppenhet när det gäller samarbete och man inser att ingen kan vara allt, eller göra allt, för sina kunder, vilket är viktigt i ett partnerekosystem. Norden är ett väldigt bra ställe att göra affärer på, helt enkelt.

Är du intresserad av vad Hikari och Center of Excellence kan göra för dig och dina slutkunder kring Power Platform, hör av dig till din lokala Business Development Manager hos TD SYNNEX.