VMware Cloud Foundation with IBM Cloud PaaS

 

IBM Cloud är IBM:s plattform med öppen standard som samlar alla IaaS- och PaaS-molnlösningar i en enda upplevelse. Upplevelsen inkluderar en plattform som tjänst för skapande, användning och hantering av appar. IBM Cloud tillhandahåller molninfrastruktur, data och tjänster från ett växande antal datacenter- och nätverkspunkter världen över.

Viktiga fördelar med IBM Cloud:

Utöka dina datacenter på plats
Skapa, distribuera och hantera servrar enskilt i ett hybridmoln

Enkla servrar
Konfigurera servrar enligt dina specifika krav. Timbaserade servrar kan distribueras till ett IBM Cloud-datacenter på endast 20 minuter. Månadsbaserade servrar distribueras på mellan 2 och 4 timmar

Datacenter i London
Högpresterande molnresurser på ett globalt höghastighetsnätverk lagras i datacenter av företagsklass, inklusive tre i London. När ett datacenter väljs tillförsäkrar IBM även att dina data inte lämnar platsen i fråga eftersom de vet hur viktigt detta är för efterlevnaden.

Föra samman molnet
Molnresurser möjliggör sammanföring av flera olika datakällor och skalsystem samt införande av kognitiva tjänster som driver verksamhetens värde både snabbt och billigt

VMware Cloud Foundation med IBM Cloud PaaS

VMware Cloud Foundation med IBM Cloud PaaS sammanför VMware vSphere, vSAN och NSX. Plattformsmiljön kan drivas enskilt eller som en hybridförlängning av ditt befintliga lokala datacenter. En unik aspekt med Cloud Foundation är VMware och den IBM-levererade livscykelhanteringen för automatisering av Dag 2-uppgifter samt en integrerad säkerhetskopieringsfunktion för hanteringsplanet.

Viktiga fördelar med VMware Cloud Foundation med IBM Cloud PaaS:

  • Lätt att uppdatera och underhålla
  • Ingen omfattande initial investering i ny maskinvara
  • Portabel arbetsbelastning
  • Automatiserad distribution

 

Klicka här för att beställa:

Cloud Marketplace

Logga in med dina inloggningsuppgifter för InTouch. När du är inloggad bläddrar du till och klickar på länken till StreamOne.