Förbered eleverna för morgondagens digitala arbetsplats

 
 

Uppmuntra till kreativitet i klassrummet, använd digitala verktyg enligt läroplanen och hjälp eleverna att utveckla sin digitala kompetens med Adobe Education.

Abode Education är en kostnadsfri utbildningsplattform som är utvecklad av lärare för lärare och elever. Plattformen ger användarna tillgång till professionella verktyg, undervisningsmaterial och workshops och fungerar som en samlingsplats för kreativt arbete i skolan. Adobe Educations kreativitetsverktyg för klassrummet hjälper eleverna att utveckla sina digitala färdigheter så att de blir bättre förberedda för arbetslivet.

Adobe Education – viktiga fördelar

Öka elevernas digitala kompetens genom att använda kreativa digitala verktyg i klassrummet och läroplanen.

Ge lärare och elever tillgång till branschledande kreativitetsappar och verktyg för webb, utskrift, mobila enheter och mycket mer.

Ge eleverna tillgång till mobilappar så att de kan göra sina skoluppgifter när och var som helst och sedan öppna dokumenten på sin skoldator.

Gör egna presentationer och se andras med Adobe Portfolio eller Behance.

Dra fördel av omfattande support, med videohandledningar och användarguider.

Ge eleverna en möjlighet att lära sig branschledande digitala verktyg och ge dem ett konkurrensförsprång på arbetsmarknaden.

Ge eleverna den digitala kompetens de kommer att behöva i framtiden

TD SYNNEX har kontor i 19 länder och är Adobes största distributör i Europa. Vi erbjuder våra återförsäljares kunder omfattande support om Adobes produkter, inklusive Education.

Läs mer om TD SYNNEX och Adobe Education

Öka elevernas digitala kompetens

I denna vitbok från Adobe kan du läsa mer om hur digitala verktyg används på universitet och högskolor