IBM Cloud Bare Metal Servers

 

IBM Cloud är IBM:s plattform med öppen standard som samlar alla IaaS- och PaaS-molnlösningar i en enda upplevelse. Upplevelsen inkluderar en plattform som tjänst för skapande, användning och hantering av appar. IBM Cloud tillhandahåller molninfrastruktur, data och tjänster från ett växande antal datacenter- och nätverkspunkter världen över.

Viktiga fördelar med IBM Cloud:

Utöka dina datacenter på plats
Skapa, distribuera och hantera servrar enskilt i ett hybridmoln

Enkla servrar
Konfigurera servrar enligt dina specifika krav. Timbaserade servrar kan distribueras till ett IBM Cloud-datacenter på endast 20 minuter. Månadsbaserade servrar distribueras på mellan 2 och 4 timmar

Datacenter i London
Högpresterande molnresurser på ett globalt höghastighetsnätverk lagras i datacenter av företagsklass, inklusive tre i London. När ett datacenter väljs tillförsäkrar IBM även att dina data inte lämnar platsen i fråga eftersom de vet hur viktigt detta är för efterlevnaden.

Föra samman molnet
Molnresurser möjliggör sammanföring av flera olika datakällor och skalsystem samt införande av kognitiva tjänster som driver verksamhetens värde både snabbt och billigt

IBM Cloud Bare Metal Servers

Enkla IBM Cloud-servrar ger dig möjlighet att enkelt utforma din server för de specifikationer du kräver. Du kan välja en processor som bäst möter dina prestandabehov i ett av IBM:s globala datacenter. Du har fullständig kontroll över infrastrukturmiljön och möjlighet att lägga till valfri programvara.

Viktiga fördelar med Bare Metal Servers:

  • Du utformar maskinvaran efter dina egna behov utan att förlora möjligheten att hantera servern i molnet eller riskera en nedsättning av virtualiseringsprestandan som kan bli fallet genom vissa andra leverantörer
  • Geografiskt överflödig DNS
  • Säkerhet på platsen dygnet runt
  • Avancerat rapportsystem

 

Klicka här för att beställa:

Cloud Marketplace

Logga in med dina inloggningsuppgifter för InTouch. När du är inloggad bläddrar du till och klickar på länken till StreamOne.