IBM Cloud Virtual Machines

 

IBM Cloud är IBM:s plattform med öppen standard som samlar alla IaaS- och PaaS-molnlösningar i en enda upplevelse. Upplevelsen inkluderar en plattform som tjänst för skapande, användning och hantering av appar. IBM Cloud tillhandahåller molninfrastruktur, data och tjänster från ett växande antal datacenter- och nätverkspunkter världen över.

Viktiga fördelar med IBM Cloud:

Utöka dina datacenter på plats
Skapa, distribuera och hantera servrar enskilt i ett hybridmoln

Enkla servrar
Konfigurera servrar enligt dina specifika krav. Timbaserade servrar kan distribueras till ett IBM Cloud-datacenter på endast 20 minuter. Månadsbaserade servrar distribueras på mellan 2 och 4 timmar

Datacenter i London
Högpresterande molnresurser på ett globalt höghastighetsnätverk lagras i datacenter av företagsklass, inklusive tre i London. När ett datacenter väljs tillförsäkrar IBM även att dina data inte lämnar platsen i fråga eftersom de vet hur viktigt detta är för efterlevnaden.

Föra samman molnet
Molnresurser möjliggör sammanföring av flera olika datakällor och skalsystem samt införande av kognitiva tjänster som driver verksamhetens värde både snabbt och billigt

IBM Cloud Virtual Machines

Med IBM Cloud Virtual Machine kan du snabbt skapa och distribuera en virtuell server för körning i en av IBM:s 42 globala datacenter. Du har möjlighet att välja offentliga virtuella servrar, dedikerade instanser och dedikerade värdar. Månadsbaserade virtuella servrar har 250 GB utgående offentlig bandbredd, obegränsad inkommande offentlig bandbredd och obegränsad privat och företagsbaserad nätverksbandbredd. 

Viktiga fördelar med IBM Cloud Virtual Machines:

  • Privat VLAN via offentligt och privat nätverk
  • Geografiskt överflödig DNS
  • Säkerhet på platsen dygnet runt
  • Avancerat rapportsystem

 

Klicka här för att beställa:

Cloud Marketplace

Logga in med dina inloggningsuppgifter för InTouch. När du är inloggad bläddrar du till och klickar på länken till StreamOne.