Hjälp dina kunder upptäcka kraften i Power Platform

 
 

Modern Workplace
01 apr 22 Författare: Björn Raunio

 Adam Heivert Taylor är Business Development Manager på TD SYNNEX. Han hjälper till att avmystifiera Power Platform och tipsar om hur partners kan komma igång med att sälja det.

Till att börja med, exakt vad är egentligen Power Platform?

– Power Platform är ett paraplynamn för fyra tjänster som hjälper företag att automatisera och effektivisera sina processer med ett minimum av eget utvecklingsarbete. Tjänsten Power Apps är ett verktyg som gör det möjligt för någon med väldigt lite erfarenhet att bygga appar och portaler. Tjänsten Power Automate kallades tidigare Microsoft Flow och handlar om att skapa automatiserade flöden som triggas av en viss händelse och att med AI analysera processer så att de kan optimeras.

– Vidare finns tjänsten Power BI som gör det möjligt att analysera data man redan har och få insikter kring till exempel försäljning eller processer. På en mer avancerad nivå går det också att koppla in AI-funktionalitet som ser hur olika typer av data korrelerar med varandra. Den fjärde tjänsten är slutligen Power Virtual Agents som låter företag skapa bottar av olika slag, till exempel för att svara på frågor i kundtjänstchattar eller intern support i Teams. Bottarna lär sig och kan svara på fler frågor med tiden.

Vad menas med att det är en plattform?

– Plattformen är kombinationen av alla de fyra tjänsterna. Varje tjänst funkar även separat och man måste inte jobba med alla, men de kan oftast kombineras med gott resultat. Till exempel kanske man bygger en app med Power Apps och lägger på ett automatiserat flöde med Power Automate. Det finns dessutom en massa färdiga integrationer och plattformen är högst kompatibel med Microsofts andra plattformar och verktyg, som Dynamics, Office 365, Azure och så vidare.

Vad är den största nyttan med Power Platform för företag?

– Det har en stor potential att effektivisera arbetet och hjälpa till att automatisera tråkiga, repetitiva uppgifter och processer utan en massa utvecklingsarbete. I och med att lite eller ingen kod används, så kan ofta de som själva sitter i processerna skapa verktygen de behöver för att effektivisera. I annat fall kan de ta hjälp av någon som inte behöver ha särskilt mycket kodningskunnande. Det är ett slags demokratisering av IT-miljön som ger ökad effektivitet till en lägre kostnad för IT-utveckling. Enligt uppskattningar kommer 60 procent av alla applikationer att finnas i lågkodsegmentet till år 2024.

Och hur ska partners sälja det här?

– Utöver själva licensdelen av affären finns flera sätt för en partner att jobba med Power Platform. Det går dels att utbilda kunderna för att ge dem någon form av grundkompetens och sedan som partner bistå med support. Eller så går partnern in och projektleder utvecklingen, hjälper kunden att undersöka vad som kan göras och med att bygga upp en lösning. TD SYNNEX har dessutom ett partnererbjudande i samarbete med specialisterna på Hikari, där de på uppdrag av partnern hjälper till att ta fram en lösning åt partnerns kund. I detta upplägg behåller partnern helt och hållet sin kundrelation. Detta ska byggas på med ytterligare erbjudanden framåt.

– Till skillnad från traditionell kodning behöver man inte lägga så mycket tid på att skapa en säker plattform och hårdknacka kod. Basen är redan lagd och krutet kan läggas på att utveckla effektiviteten i kundens verksamhet. Samtidigt begränsar inte plattformen utvecklingsarbetet, mer avancerade lösningar går att bygga upp om man ser behov av detta.

– Ytterligare ett sätt för partnern att tjäna pengar på plattformen är att ta hand om övergripande förvaltning. Microsoft har bakat in säkerhet vad gäller identitetskontroll, regelefterlevnad och så vidare, men som IT-partner går det att bidra med till exempel hur behörigheter ska begränsas eller hjälpa till att hålla koll på vad som redan utvecklats inom kundens organisation för att undvika dubbelarbete.

Hur kommer man då bäst igång som partner?

– Det handlar mycket om att identifiera problem hos kunden där Power Platform kan göra stor skillnad. Vilken av de fyra tjänsterna som man kommer in med beror lite på vad man själv har för profil och vad man redan gör för kunden i fråga. Man behöver inte starta särskilt stort, utan gärna med något litet, effektiviserande projekt. Kommer man bara igång så inser kunden potentialen. Det brukar eskalera ganska fort och leda till fler affärer. Oavsett vilken tjänst i plattformen man inleder med, brukar de andra delarna av den också bli aktuella förr eller senare.

Med detta formulär kan du som partner komma igång med att identifiera affärsmöjligheter hos din kund: Power Platform Readiness Assessment (office.com)

Och vad kan TD SYNNEX bidra med?

– Har man som partner intresse av eller en idé kring Power Platform är det bara att kontakta mig, så tar vi det vidare. Vi kan hjälpa till att identifiera de klassiska smärtorna hos kunderna som gör detta intressant för dem. Hikari fungerar också som vårt center of excellence, så partners kan vända sig till oss med tekniska frågor. Om det är intressant, kan vi även utbilda konsulter genom TD SYNNEX Academy så att de blir certifierade inom Power Platform. I grund och botten är vi väldigt öppna, så det är bara att höra av dig!

Nyfiken? Kontakta Adam Heivert Taylor på adam.heiverttaylor@techdata.com eller 076-846 78 74.