Microsoft 365

 

Microsoft 365 ger företag produktivitetsappar i världsklass med intelligenta molntjänster. Det utgör en enkel lösning för företag som inte är beroende av en Aktiv Directory-domänkontrollant och hjälper de anställda att arbeta mer produktivt i Office 365. Det har förbättrade säkerhetslösningar som skyddar data och tillgångar över flera enheter och säkerställer att du alltid är uppdaterad med Windows 10 Business. Microsoft 365 gör det möjligt för kunder att hantera enheter i och utanför nätverket, inklusive positionsspårning och fjärrkörning baserat på detaljerade policyer för skydd av känsliga data.

Viktiga fördelar med Microsoft 365:


Konfiguration och enkel hantering  
Det lättanvända Admin Center snabbar upp tillhandahållandet och hanteringen av samtliga licenser i en enda konsol

Office när och var du behöver det
Heltäckande uppsättning med lokala och webbaserade program så att du kan arbeta på från alla enheter

Modern BYOD
Skydda appar och känslig information med användarautentisering för att skydda företagsdata

Nu ännu säkrare
Windows 10 ger omfattande skydd – inklusive antivirusprogram, brandvägg, windowsdefender och antiphishingteknik

 

Klicka här för att beställa:

Cloud Marketplace

Logga in med dina inloggningsuppgifter för InTouch. När du är inloggad bläddrar du till och klickar på länken till StreamOne.