Enterprise Mobility Suite

 

Enterprise Mobility-paketet är ett kostnadseffektivt sätt för kunder att skaffa sig Microsofts molntjänster för slutanvändare och enheter: Azure Active Directory Premium, Azure Rights Management Premium och Microsoft Intune.

Microsoft Enterprise Mobility Suite (EMS) är en omfattande mobilitetslösning som kan distribueras lokalt eller via hybrid och moln. Den ger användare möjlighet att arbeta på valfri enhet var de vill utan att äventyra företagets datasäkerhet.

Viktiga fördelar med Enterprise Mobility Suite:


Säker identitet
Enkel inloggning med detaljerad autentisering som skyddar data

Hantering av flera plattformar
Hantera appar och säkerhet över PC/Mac-, IOS-, Android- och Windows-enheter

Dela dina data säkert
Skydda din värdefulla information, oavsett vem du delar den med

Skydda din infrastruktur
Identifiera hot snabbt och håll systemen säkra

 

Klicka här för att beställa:

Cloud Marketplace

Logga in med dina inloggningsuppgifter för InTouch. När du är inloggad bläddrar du till och klickar på länken till StreamOne.