IBM fokuserar på moln och molnbaserad infrastruktur, kognitiva tjänster som löser affärsutmaningar, hantering av data och analyser samt IoT. IBM, som fortfarande fokuserar på företagsmarknaden, utvecklar för närvarande sina molnprodukter till ett omfattande PaaS-erbjudande under namnet IBM Cloud. 

Tillgängliga produkter och tjänster