AWS- Säkerhetskopiering, katastrofåterställning och lagring

Amazon Web Services, Inc. lanserades 2006, började exponera viktiga infrastrukturtjänster till företag i form av webbtjänster - nu allmänt känt som cloud computing. Den ultimata fördelen med cloud computing, och AWS, är möjligheten att utnyttja en ny affärsmodell och förvandla kapitalinfrastrukturkostnader till rörliga kostnader. Företagen behöver inte längre planera och skaffa servrar och andra IT-resurser veckor eller månader i förväg.