Sälj Dynamics 365 utan huvudvärk

 
 

Hybrid Cloud
20 jun 21 Författare: Björn Raunio

Vi gör det enkelt att börja sälja Dynamics 365

Många av TD SYNNEXs CSP-partners säljer inte Microsoft Dynamics till slutkunderna, trots att plattformen i dag innefattar ett svårslaget säljstöd för SMB-marknaden och ger mycket goda marginaler. Nu sänker vi tröskeln för våra partners med ett upplägg där ni tar hela licensaffären men överlåter implementeringen till specialister.

Det finns en bild av Microsoft Dynamics 365 som en väldigt specialiserad och komplex produkt som inte kan säljas av vilken partner som helst. Björn Dynamics specialist på TD SYNNEX förklarar att detta inte längre stämmer.

– Med apparna Sales Professional och Customer Service Professional har Microsoft lyckats att jobba in CRM i Dynamics 365 på ett riktigt bra sätt. Integrationen med Modern Workplace (Microsoft 365) och Azure är så nära att man egentligen inte ska se Dynamics som en separat produkt. Detta är i dag tre moln som går hand i hand och som tillsammans utgör Microsofts plattform, säger han.

Implementering inte er huvudvärk

För att göra det enklare för fler partners att komma igång med Dynamics 365 har TD SYNNEX sytt ihop en väldigt attraktiv paketering. Som partner säljer ni Sales Professional och Customer Service Professional och behåller licensaffären till hundra procent. Marginalerna blir mycket attraktiva när man inkluderar incentives och kickback. Däremot slipper ni ansvara för implementering och support. I TD SYNNEXs nya upplägg står en annan av våra partners, Releye*, helt och hållet för denna del.

– Releye* är mycket vassa på implementering, fast deras verksamhet har framför allt funnits inom enterprise-segmentet. SMB-segmentet blir nu ett nytt ben för dem, men i vårt upplägg rör de inte licensdelen alls. Upplägget blir en chans för er som partner att utöka er affär utan större egna investeringar i vare sig tid eller ansträngning.

– Samtidigt finns vi på TD SYNNEX med och stöttar er. Den tekniska backend-supporten täcker Dynamics i samma grad som övriga CSP-produkter. Vi kan också hjälpa er att komma igång, identifiera lämpliga slutkunder att rikta sig till och till exempel utbilda era säljare i workshops.

De ÄR bättre tillsammans

Säljstöd är något som alla företag förnyar med jämna mellanrum och många sitter med gamla, undermåliga lösningar – ibland till och med enbart Excel-ark. Därför är säljstödet något som bör ingå i dialogen som era säljare har med sina kunder. För slutkunden är den stora fördelen med säljstödet i just Dynamics den nära och smidiga integrationen med Microsofts övriga plattform.

– Microsoft har haft många slogans genom åren och vissa har väl varit bättre än andra. Men när de nu säger ”Better together” om Microsoft 365 och Dynamics 365 stämmer det faktiskt väldigt bra. Dessutom har Dynamics förenklats avsevärt, att komma igång med säljstödet går snabbt. Man behöver inte knyta upp sig till någon lång, komplex kedja vilket många kanske tror. Därför är det också mycket mindre krävande att sälja än tidigare, förklarar Björn

För användarna är gränssnittet välbekant och man känner igen sig. Upplärningen blir lätt jämfört med konkurrerande säljstöd. Integrationen med Microsoft-plattformen generellt ger många fördelar. Det går till exempel att skicka offerter direkt i Outlook eller hantera kundärenden direkt i Teams. Alla kontorsapparna man är van vid går också att öppna direkt i Dynamics.

Lämna inte Dynamics på bordet

Om ni inte säljer Dynamics 365 till era slutkunder riskerar ni dessutom att detta blir något som ligger kvar på bordet för en konkurrent att plocka upp. Då kanske det slutar så illa att kunden till slut köper hela molnpaketet från konkurrenten.

– Jag skulle säga att det är lättare för någon som säljer Dynamics 365 att börja bygga på med Microsofts övriga bitar än tvärtom. Vi ser att funktionerna i Dynamics till exempel gör att kraven på avancerad säkerhet i Microsoft 365 ökar, vilket ger upphov till fler affärer i den befintliga plattformen. Microsoft har statistik som påvisar att när en kund har skaffat Dynamics 365 så ökar Microsoft 365-intäkterna per användare med hela 80 procent och Azure-intäkterna mångdubblas, säger Björn

Kunden knyts till er

För slutkunden är det också en fördel att Dynamics ger samma skalbarhet och flexibilitet som med Microsofts övriga molnlicensiering. De får allting samlat på samma faktura, med samma betalningsplan och rutiner.

Med säljstödet på plats blir det sedan intressantare att ta steget att utnyttja Microsofts Power-plattform, som också har många kopplingar till Dynamics. Till exempel kan någon i företagsledningen vilja få visualiserade BI-rapporter eller så vill man kunna utveckla en smidig Power app för något specifikt verksamhetsbehov. Här finns konsulttimmar att sälja.

– På det stora hela binds kunderna närmare er som partner om ni säljer Dynamics till dem. Ni kan få ett helhetsgrepp om hela deras mjukvarumiljö ifall de har sitt Microsoft-moln samlat på ett ställe med Microsoft 365, Azure, Dynamics 365 och dessutom kanske Power-plattformen, avslutar han.

Är du som partner intresserad av att veta mer om TD SYNNEXs Dynamics 365-paketering?

Om du vill veta mer skicka ett mail till Adam så kontaktar han dig.

* Releye, är ett konsultbolag som tillsammans tar fram koncept och lösningar för ökad digitalisering och automatisering av kundnära processer såsom Sälj, Marknad, Kundservice och Fältservice. Releye har sedan starten år 2000 arbetat med CRM och deras långa erfarenhet av dessa frågor har gjort att dom samlat på sig bred kompetens och "know how" som gör att dom vet hur man driver lyckade implementationsprojekt.