Öka dina kunders säkerhet med Secure Score

 
 

Modern Workplace
14 apr 21 Författare: Björn Raunio

Säkerheten i IT-miljön har aldrig varit viktigare för företag. Tänk om det fanns en enkel lösning för dig som IT-partner att hjälpa slutkunderna säkra sina molnbaserade Microsoft-miljöer? Det gör det och TD SYNNEX ger dig möjlighet att skapa din egen tjänst med den.

En säker IT-miljö har alltid varit något viktigt för företag, men det har ofta setts som ett nödvändigt ont snarare än ett prioriterat mål för verksamheten. I dagens föränderliga säkerhetslandskap, där hybridmiljöer med utspridda användare är det nya normala, blir situationen en annan.

– För de slutkunder som våra partners vänder sig till är säkerhet i IT-miljön nu något hett efterfrågat. Utvecklingen har intensifierats av pandemin och hemmajobbandet vi har sett i dess spår. Vår click-to-run-lösning Modern Workplace med Secure Score ligger helt rätt i tiden. Partners kan med den sömlöst integrera önskade säkerhetsfunktioner i slutkundernas molnbaserade Microsoft-miljöer utan att lägga så mycket tid på varje kund, säger Jonas Pircher, affärsutvecklingschef på TD SYNNEX Sverige.

Skapa nya intäktsströmmar

Det är TD SYNNEXs strävan att hjälpa partners anpassa sin affärsmodell och skapa nya intäktsströmmar med egna tjänstelösningar kring Microsofts molnbaserade ekosystem. I den nya prenumerationsbaserade IT-världen finns stora tillväxtmöjligheter för den som bygger vidare på Microsofts teknologi.

– Med vår hjälp kan partners bygga upp prenumererade lösningar och axla rollen som slutkundernas pålitliga rådgivare. Modern Workplace med Secure Score gör detta möjligt på säkerhetsområdet. Med utgångspunkt i Microsoft Secure Score, som mäter en 365-miljös säkerhetskonfiguration i relation till best practices, aktiverar vår lösning automatiskt en rad säkerhetsfunktioner och håller sedan säkerheten ständigt uppdaterad. Vår partner får dessutom inblick i slutkundens miljö ur säkerhetssynpunkt och kan komma med ytterligare förbättringsförslag, förklarar Jonas Pircher.

Automatisering och anpassning

Med TD SYNNEX Modern Workplace med Secure Score medför det väldigt lite arbete och kostnader att som partner konfigurera slutkundens miljö enligt best practices på säkerhetsområdet. När det är gjort appliceras sedan säkerhetsinställningar automatiskt för alla nya användare med hjälp av Azure runbooks. Lösningen ger också vägledning kring vilka funktioner som kan implementeras i Microsoft-miljön och hur de kan påverka produktiviteten, så att partnern kan hjälpa sin slutkund uppnå rätt balans mellan säkerhet och effektivitet.

– Vi vet att IT-miljöer skiljer sig åt och dessutom förändras över tid, vilket även gäller deras säkerhetsbehov. Därför ger vi dig som partner stora möjligheter att anpassa lösningen och lägga till egna konfigurationer. Partnern har kontroll och kan vid behov göra mycket specifika driftsättningar, med mycket specifika säkerhetsinställningar åt kunderna. Till exempel kanske kunden har en annan lösning för multifaktorautentisering än Microsofts egna, säger Jonas Pircher. 

Partner kan leverera mervärden

TD SYNNEX Modern Workplace med Secure Score passar Microsoft CSP-partners som vill utnyttja Microsofts teknologi för att höja säkerheten hos små och medelstora företagskunder. Det ger dem ett oerhört enkelt sätt att leverera någonting mer än Microsoft 365 till sina kunder.

– Att leverera mervärden utöver själva tekniken blir allt viktigare för att stå sig i konkurrensen. Det här är ett verktyg för detta som vi inte tar något betalt för. Själv kan du som partner skapa en betaltjänst med lösningen. Vi automatiserar driftsättning, uppdatering och kontinuerlig förstärkning av säkerhetspolicys och har en ständig dialog med våra partners för att möta specifika behov och införa förbättringar. Som partner kan du se till att slutkunden får mesta möjliga ut av sin Microsoft 365-lösning och därmed stärker du din egen position, avslutar Jonas Pircher.

Är du som partner intresserad av att veta mer om hur du kan bygga egna tjänster med lösningen?

Hör av dig till oss på TD SYNNEX via jonas.pircher@techdata.com