Nya affärsmöjligheter med New Commerce

 
 

Modern Workplace
20 okt 21 Författare: Björn Raunio

Partners påverkas mycket av Microsofts kommande övergång till New Commerce. Det gäller att se över sina avtal och hur man arbetar med sina kunder. Samtidigt öppnas nya affärsmöjligheter på både kort och lång sikt. På TD SYNNEX är vi väl pålästa och redo att bistå med råd och stöd.

Sedan CSP-programmet lanserades av Microsoft 2016 har det blivit den vanligaste licensieringsmodellen inom kanalen och den dominerar i dag återförsäljarnas Microsoft-affär. En viktig förklaring till detta har varit den stora flexibilitet som programmet har erbjudit. Slutkunder har kunnat lägga till eller ta bort användare efter skiftande behov, utan att det medfört några extra kostnader, vilket blivit ett viktigt säljargument för många återförsäljare.

– Fast möjligheten att fritt plocka bort användare har egentligen aldrig funnits i villkoren för CSP-programmet. Det har istället formulerats som att det för närvarande inte finns någon straffavgift för att lägga till eller ta bort användare under den tid ett avtal gäller, förklarar Kjeld Larsen, Strategic Vendor Manager, Microsoft på TD SYNNEX.

Stora förändringar kommer

När New Commerce införs från 1 januari 2022 kommer den tidigare flexibiliteten vad gäller antalet användare att försvinna. Istället får slutkunden välja mellan ett månatligt avtal med 20 procent högre pris och ett 12-månadersavtal där man binder upp sig för ett visst antal användare under hela avtalstiden. Det kommer att gå att lägga till nya användare under 12-månadersperioden, men inte ta bort några.

– Detta blir den största förändringen som Microsoft har genomfört sedan lanseringen av CSP. För dig som återförsäljare får det stor påverkan på kommersiella villkor, marknader och incitament, på det operativa arbetet och på hur du tar betalt av kunderna. Det kan bli nödvändigt att se över sina befintliga kontrakt och avtal med kunderna, säger Kjeld Larsen och fortsätter:

– Som partner till TD SYNNEX kan du i denna process räkna med all form av stöd och rådgivning från oss. Vi har sedan lång tid allokerat resurser för att sätta oss in i New Commerce-programmet och vet allt om det. Du kan lugnt vända dig till oss med alla frågor. Vi kommer också att göra den operationella övergången till den nya plattformen så enkel som möjligt, även om det ofrånkomligen för med sig en del manuellt jobb att migrera nästan alla sina kunder.

Mer resurser för värdeskapande

Förändringarna kan förstås kännas negativa för återförsäljare som använt just flexibiliteten i CSP som ett säljargument gentemot kunderna, men det finns en stor uppsida. Med New Commerce inför Microsoft en gemensam kommersiell plattform för hela sitt erbjudande. Alla företag kommer då att erbjudas samma produkter och lösningar samtidigt. Det blir ett skifte som öppnar upp för nya typer av erbjudanden mot slutkunden i framtiden.

Med New Commerce kommer det enda licensieringsvalet för mindre företag vara ifall de vill köpa direkt från Microsoft eller vända sig till en partner som kan tillföra extra värde. Enterprisekunder kommer å sin sida att behöva partners hjälp för att bygga storskaliga projekt.

– Det här kommer att minska komplexiteten för alla inblandade. När kunder inte längre kan ta bort användare flexibelt under avtalstiden så kommer partners dessutom att slippa en massa operativa åtgärder som lagts på småsaker som inte adderar värde. Det frigör tid och resurser som istället kan läggas på att skapa verkligt värde för kunder och bli en viktigare partner för dem. Med bundna 12-månadersavtal får partnern dessutom bättre koll på sin ROI och det blir enklare att förutse utvecklingen och planera för framtiden, säger Kjeld Larsen.

Prishöjning skapar möjligheter

Samtidigt som Microsoft gick ut med att New Commerce-plattformen ska införas, annonserade företaget en prishöjning mot slutkunder för sex av dess populäraste produkter från 1 mars 2022. Beroende på produkt höjs priset med mellan 10 och 25 procent och det genomförs i samtliga licensieringsprogram, inte enbart CSP. Detta ger återförsäljare en möjlighet att erbjuda både befintliga och nya kunder att gå in i New Commerce innan prishöjningen och därmed låsa det nuvarande, lägre priset för de aktuella Microsoft-produkterna i ytterligare 12 månader.

– Det blir en affärsmöjlighet i och med att kunden får konkret nytta här och nu av att gå in i New Commerce innan den 1 mars. Om du tvärtom inte tar kontakt med dina kunder själv så finns risken att någon annan ger dem detta erbjudande. TD SYNNEX kan ge dig råd om hur du ska närma dig kunderna och planera det här. Vi har alla nödvändiga kunddata för att utforma bästa möjliga plan, säger Kjeld Larsen.

Han menar att det gäller att gripa de omedelbara affärsmöjligheter som New Commerce för med sig och samtidigt fokusera på hur den minskade komplexiteten framåt kommer att föra med sig mycket gott.

– På TD SYNNEX vill vi bejaka det positiva med skiftet och jag är övertygad om att alla i kanalen i slutänden kommer att vara nöjda med den nya plattformen. Det kommer att blir lättare för partners att axla rollen som slutkundens pålitliga rådgivare som tillför dem viktigt värde när komplexiteten i förhållandet till Microsoft minskar. Man ska inte glömma bort att licensiering för de flesta partners dessutom bara är en mindre del av vad de levererar till kunderna, avslutar Kjeld Larsen.

 

Vad händer härnäst?

Här följer lämpliga åtgärder för partners att vidta framåt:

Okt-dec -21      Public Preview av New Commerce tillgänglig från 14/10
Dags att gå igenom alla kunder och planera kontakter med dem, samt identifiera potentiella nya kunder att kontakta, samt planera för kommande migration.

1/1 -22               Officiell lansering av New Commerce
Dags att kontakta befintliga och potentiella kunder med erbjudandet att gå över till New Commerce för att låsa priset i 12 månader trots kommande prishöjning.

1/3 -22               Gamla CSP-plattformen stängs ned samtidigt som priserna höjs
Alla kunder som inte redan flyttat till New Commerce måste göra det med de nya prisvillkoren. Återförsäljarnas rabatt gäller till juni.

 

Vill du som partner få hjälp av TD SYNNEX kring New Commerce ? Maila oss här

 

TD SYNNEX har också anordnat ett webinar på ämnet som du kan se här: