Mer säkerhet för pengarna med Business Premium

 
 

Modern Workplace
09 mar 22 Författare: Björn Raunio

För alla företag med upp till 300 licenser och där medarbetarna har en kontorsarbetsplats, så är Microsoft 365 Business Premium ett självklart val. Det ger enkelt en säker miljö i dag och för framtiden. För dig som partner öppnar det också många spännande möjligheter.

Vi bad Erik Wikholm, Partner Success Manager på TD SYNNEX Sverige, peka ut tre saker som gör Business Premium till ett självklart val för kunder som ska bestämma sig för rätt licens. Han förklarar att valet mellan Microsoft 365-licenserna Business Standard och Business Premium inte handlar om produktivitetsvinster, eftersom de två alternativen ger företag tillgång till samma ledande produktivitetsverktyg från Microsoft – Office 365, Teams, Sharepoint och så vidare.

– Det som skiljer är istället att det ingår mycket mer säkerhet i Business Premium. Här är skillnaden väldigt stor. Den som nöjer sig med Business Standard måste ordna säkerhet på annat sätt, via tredjepartsleverantörer, och då kommer man snabbt upp i högre kostnadsnivåer. Samtidigt löper man stor risk att missa något viktigt som skulle ha ingått i Premium, eftersom Microsoft har inkluderat oerhört mycket funktioner och verktyg i den här licensen, säger han.

De tre saker Erik Wikholm räknar upp är därför samtliga kopplade till säkerhet:

1) Bättre identitetssäkerhet

– Med Business Premium ingår Azure AD P1, en tjänst med 16 säkerhetslösningar, bland annat Multifaktorautentisering (MFA). Att säkerställa identiteten hos användarna är en avgörande del av säkerheten för alla företag och genom MFA motverkas en överväldigande majoritet av alla attacker. Det går också att sätta upp regler för när och varifrån man får logga in och se till att användare och företaget meddelas om eventuella inloggningsförsök. Detta har aktualiserats än mer när vi nu har börjat jobba mer hemma. Som partner öppnas här möjligheter att diskutera med kunderna om deras behov och hjälpa till att sätta upp olika regler för åtkomst till konton.

2) Bättre skydd mot attacker

– I Business Premium ingår Defender for Office 365 som ger ett underliggande skydd mot alla sorters attacker. Till exempel via nätfiske, bifogade filer eller länkar, skräppost och skadlig kod. Vi är alla människor och även den mest säkerhetsmedvetna användare kan ibland agera på impuls eller med bristande fokus och klicka på fel ställe. Här uppnår kunden skydd i användarnas vardagliga jobb utan att de behöver tänka på något. Det är bara för partnern att aktivera det med väldigt lite handpåläggning – och det öppnar för partnern att sälja säkerhet som tjänst.

– Framöver kommer skyddet som ingår i Business Premium dessutom att bli ännu mer heltäckande eftersom Microsofts nya flaggskeppsprodukt för säkerhet, Defender for Business, kommer att ingå så snart den släpps på marknaden. Denna nästa generations antiviruslösning inkluderar funktioner som Endpoint Detection and Response (EDR), vilket också kommer att öppna nya möjligheter för partnern att hjälpa till med hantering av enheter och applikationer.

3) Bättre säkerhet kring informationsdelning och GDPR

– Ytterligare en stor fördel med Business Premium är att det ingår lösningar inte bara för att skydda informationen utan också för att styra och kontrollera hur information hanteras på företaget och delas internt och externt. Detta inkluderar både dokument och e-post. Det går att införa säkerhetsklassificeringar för dokument med regler som styr i bakgrunden vad man ska kunna göra med dem.

– Till exempel kan dokument göras konfidentiella, så att de inte går att skicka utanför organisationen. Dessa funktioner kan också utnyttjas för att se till att man efterlever GDPR och skyddar känsliga personuppgifter. Här finns jättejobb att göra för partners vad gäller att hjälpa kunder jobba med detta och sätta upp kriterier för hur de ska hantera olika slags information. 

Förstärkt roll för partners

Erik Wikholm understryker som synes att Business Premium öppnar många affärsmöjligheter för partners och en förstärkt roll gentemot slutkunderna. Genom hantering i Intune och antivirushantering i Defender går det att bygga på tjänster utan att det kräver för mycket manuellt arbete. Med kommande Microsoft 365 Lighthouse kommer partners dessutom att kunna hantera alla sina kunder på samma ställe, utan att behöva logga ut och in igen.

Ytterligare ett plus ur samma perspektiv är att kunder kan välja en remote desktop-lösning i Microsofts moln, Azure Virtual Desktop (AVD), som en del i Business Premium. Därigenom blir de mer flexibla vad gäller licenser, som i högre grad kan köpas efter användning.

– Det här är en jätteöppning för partners och vi på TD SYNNEX kan hjälpa dem att få ihop det hela. Våra lösningsarkitekter hjälper till att komma igång kring de tekniska aspekterna och kan titta på de enskilda fallen tillsammans med våra partners, säger han.

TD SYNNEX kan hjälpa till på flera plan när det gäller Business Premium.

– Till exempel erbjuder vi utbildningar i plattformen inom TD SYNNEX Academy och vi har folk som kan hjälpa till när det gäller affärsutveckling och kring hur man ska sälja detta, vilka argument som finns och vilka produkter och tjänster som ingår. Dessutom erbjuder TD SYNNEX våra partners tjänster där vi gör en del av jobbet de säljer in, avslutar Erik Wikholm.

Vill du veta mer, hör av dig till cloudsoftware.se@techdata.com

För att hjälpa våra partners erbjuder TD SYNNEX dessutom just nu ett visst antal av dem möjligheten att få utbildningar om Microsoft 365 Business Premium för sitt företag. Intresserad? Mejla till erik.wikholm@techdata.com senast den och förklara varför just ni skulle behöva detta.