Framtidens affärsmöjligheter ligger i molnet

 
 

Hybrid Cloud
16 jun 21 Författare: Björn Raunio

En hel del partners till TD SYNNEX är hosting-företag som driver egna datacenter eller har slutkunder som kör mycket on-prem. För många av dem går affärerna bra och därför känns det kanske inte så akut att flytta till molnet. Ändå finns starka incitament för detta som täcker in ekonomi, hållbarhet, säkerhet, flexibilitet och, inte minst, att säkra framtida affärer.

En hoster som har en god, stadig affär i sina egna datacenter eller en partner som säljer on-prem-infrastruktur till sina kunder kanske känner sig nöjd med sakernas tillstånd. Niclas Kockum, Senior Finance Manager på Microsoft Sverige, menar dock att det lönar sig att lyfta blicken lite och tänka framåt.

– Jag har stor respekt för att man fortsätter med en stabil affär, vilket både on-prem och hosting i eget datacenter har varit de senaste åren. Samtidigt måste den årliga tillväxten på denna marknad, som ligger på en eller två procent, jämföras med en tillväxt för IaaS (infrastruktur som tjänst) på 30 procent år över år. Det är här den växande efterfrågan från kunderna ligger i dag och om några år kommer molntjänsterna springa förbi, säger han.

Molnet erbjuder en svårslagen flexibilitet och skalbarhet för såväl kunder som partners. Det förenklar företags expansion till nya länder och marknader och öppnar innovationsmöjligheter, inte bara för slutkunderna utan också för hosting-företag och partners. Det är helt enkelt i molnet som framtidens affärsmöjligheter finns, inte minst när det gäller att skapa och paketera nya tjänster.

– En av de främsta fördelarna med molninfrastruktur som våra kunder nämner för oss är snabbare driftsättning och ökad affärskontinuitet. Det går att bygga affärer snabbare, tillförlitligare och mer skalbart än tidigare, vilket öppnar för att sälja till nya branscher och marknader, fortsätter Niclas Kockum.

Flexibelt och optimerat

Traditionellt har affären inom IT-infrastruktur varit att sälja servrar och mjukvara eller ta hand om kundernas serverpark åt dem. Men i dag har det förändrats, förklarar Annica Wallenbro Stojcevski, affärsområdeschef för Azure på Microsoft i Sverige.

– Nu handlar IT alltmer om att hantera en ständigt växande mängd applikationer och alla data som de genererar. Att hantera IT utifrån ett applikationsperspektiv snarare än ett hårdvaruperspektiv låter sig göras mycket mer flexibelt och optimerat i molnet än i kundens eller hosting-företagets eget datacenter, säger hon.

Med molninfrastruktur i Azure betalar man efter användning. Kapaciteten optimeras efter verkliga behov och istället för en investering i anläggningstillgångar, som måste dimensioneras för högsta belastning även om denna är kortvarig och säsongsbetonad, blir infrastrukturen en löpande kostnad för reell användning. Slutkunderna kan erbjudas sant agila och skalbara lösningar. Men övergången kan förstås påverka resultaträkningen.

– Under en period kan företag få ökade kostnader i och med att nya löpande kostnader tillkommer ovanpå befintliga fasta kostnader för datacentret. Det blir lite som när någon ska flytta och under en period måste betala dubbel räntekostnad. Ur ett långsiktigt perspektiv blir dock marginalerna bättre och de framtida intäkterna större tack vare de nya affärsmöjligheter som molnet ger, säger Niclas Kockum.

Tänk strategiskt

Här kan Microsoft i vissa fall hjälpa genom olika incitamentprogram och dylikt. Men även utan hänsyn till sådana möjligheter kan det straffa sig att skjuta upp investeringar som hur som helst kommer att bli oundvikliga. När hosters och partners väl når smärtpunkten där de börjar tappa affärer, så kan de vara för sent ute och ha missat tåget.

– Det gäller att tänka strategiskt och långsiktigt för att bygga upp sina affärer och inte gå miste om den tillväxt som sker i molnet. Går det bra i den traditionella affären, så är det snarare ett argument för att investera i molnet, börja ta affärer även där och bygga upp sin kompetens. Det är när man har vind i seglen som man ska investera i framtiden. Här går det också att välja flexibla hybridvarianter, ingenting är svart eller vitt, säger Annica Wallenbro Stojcevski.

Det går till exempel att börja jobba med nya laster och ha innovationsprojekt i Azure samtidigt som man behåller annat i sin traditionella hosting-affär. I Azure Arc erbjuder Microsoft ett kraftfullt verktyg för att administrera en sådan hybridmodell och flytta över saker till molnet allteftersom kunder känner sig redo.

– Tidpunkten för att gå över till Azure beror också på var man som hoster eller partner står i sin investeringscykel. Är det dags för större investeringar i ny hård- och mjukvara bör man definitivt överväga sin affärsmodell och fundera på att gå in i molnet. På så vis går det att optimera sin befintliga affär, säkra framtida affärer och uppnå högre marginaler, säger Niclas Kockum.

Hållbart alternativ

Utöver ekonomiska och affärsstrategiska argument finns också viktiga hållbarhetsargument för att välja Azure, vilket är en faktor som väger allt tyngre för slutkunder med hållbarhet högt på agendan. I och med att Microsoft optimerar driften av sina Azure-datacenter för att göra den så effektiv som möjligt visar beräkningar att de är 98 procent effektivare vad gäller koldioxidutsläpp jämfört med traditionell serverdrift.

Det nya datacenter Microsoft nu bygger i Sverige blir dessutom ännu grönare. Det kommer att få all sin energi från förnybara källor och optimeras på alla plan för effektivast möjliga energianvändning.

– Det innebär också fördelar för svenska kunder i och med möjligheter att garanterat behålla alla data i Sverige även med en Microsoft-molnlösning och det går optimalt att hantera eventuella frågor kring latency, säger Annica Wallenbro Stojcevski.

Säkerhet och efterlevnad

Microsoft investerar också väldigt mycket i cybersäkerhet och har 3 500 personer som enbart arbetar med detta område. Uppdateringar i Azure-datacenter sker alltid direkt, vilket bidrar till högsta möjliga säkerhet. Företag, myndigheter och organisationer som brottas med regelefterlevnad får dessutom hjälp att uppfylla alla lag- och regelkrav. Bland annat har Microsoft i detta syfte utformat ett ramverk för molndesign för offentlig sektor.

– Det är fullt förståeligt att kunder har farhågor, men vi kan hjälpa till att arbeta fram lösningar på i stort sett alla säkerhets- och efterlevnadsfrågor i Azure, säger Niclas Kockum.

– Visst kan det gå att som hoster eller återförsäljare rulla på i gamla hjulspår ett tag till, men långsiktigt kommer obönhörligen en övergång till molninfrastruktur, driven av efterfrågan kopplad till skalbarhet, flexibilitet, affärsutveckling, ekonomi och hållbarhet. Bättre då att komma igång med övergången i tid, istället för att investera i vad som riskerar att bli en krympande marknad, avslutar Annica Wallenbro Stojcevski.

Är du intresserad av att veta mer om hur du som hoster eller partner tar klivet in i Azure? Hör av dig oss på TD SYNNEX