Från säkerhet till trygghet med Microsoft Defender

 
 

Modern Workplace, Enterprise Security, Hybrid Cloud
29 sep 22 Författare: Björn Raunio

I en sammankopplad värld där vi ständigt är uppkopplade måste säkerhetsfunktionaliteten vara inbyggd i allt och följa med användaren överallt. Microsoft Defender är en plattform som utifrån denna premiss vill skapa självklar trygghet med given säkerhet. Utöver att Microsofts partner kan hjälpa sina kunder till en lösning som är relevant i dag, ger plattformen möjligheter till nya intäktsströmmar.

För att reda ut begreppen kring Microsoft Defender så vände vi oss till Magnus Haglund, som ansvarar för affärsområdet Security hos Microsoft i Sverige.

Till att börja med, hur vill du beskriva Microsoft Defender?

– Det är långt mer än en produkt. Man bör snarare kalla det för en familj eller plattform. Namnet förklarar vad det handlar om – att skydda och försvara. Detta skydd innefattar också alla våra tjänster och enheter, inte bara inom Microsofts egen plattform, utan faktiskt även bortom den. Basen för Microsoft Defender, och för hela vår satsning kring säkerhet, är att skapa förtroende till och trygghet i miljön.

– I dag är allt sammankopplat; människor, datorer och andra elektroniska enheter. Vi är alltid online och därför alltid exponerade för hot. Samtidigt som våra möjligheter som människor och företag aldrig har varit större, så har vi också blivit sårbarare än någonsin. I denna nya värld räcker det inte att bygga säkerhet, utan vi måste känna trygghet. Säkerheten ska alltid finnas där i bakgrunden, utan att man behöver tänka på det. Den ska vara inbyggd i plattformen på samma sätt som rättstavningsfunktionen är inbyggd i Word. Det är detta vi gör med Microsoft Defender.

Okej, vad innebär detta i praktiken?

– Historiskt har många organisationer byggt upp särlösningar, eller ”point solutions”, med fokus att lösa unika behov inom säkerhet men det finns glapp mellan dessa som skapar ett smörgåsbord av brister för angripare att utnyttja. I kombination med bristande operativa rutiner blir vägen in i miljön ofta alltför enkel. Med Microsoft Defender bygger vi in säkerhetsfunktionaliteten redan från början – vi kallar det ”built-in, not bolt-on”. Därmed finns inte det några öppna vektorer för angripare att komma igenom och vi hjälper kunderna att driva det dagliga arbetet med säkerhet samt ger dem stöd och styrning.

– Det innebär att säkerhetsaspekten följer användaren i allt hon gör, oavsett enhet, plats eller vad hon gör. Microsoft Defender når strukturerad och ostrukturerad data både i molnet och on-premise hos fler än 785 000 kunder i världen. Dessutom täcker plattformen inte bara våra egna lösningar som Microsoft 365, Dynamics och Azure utan även andra molnleverantörers som AWS och GCP, SaaS-appar från Adobe, SAP och andra. Vi gör det dessutom inte bara till Windows-enheter utan betjänar även iOS, Mac, Android och Linux.

Microsoft Defender har funnits ett tag, men det här är nytt?

– Det som är nytt med plattformen är den mängd lösningar som finns färdiga att starta upp för kund, redo att användas redan från start. Microsoft Defender erbjuder allt från hantering och skydd av klienter till stöd från tekniska experter när något sker. För våra partner finns det flera nya intäktsströmmar att kika på. Att själv bygga och utveckla traditionella ”operations center” eller SOCar med kunnig säkerhetspersonal är dyrt och är kanske inte en kostnad som enskilda kunder kan motivera. Därför bygger många av våra partner erbjudanden inom MDR (Managed Detection and Response) eller XDR (Extended Detextion and Response) i tillägg till Defender. De attraherar många av branschens bästa namn och bygger tjänster som går att skala upp för att stötta många kunder samtidigt. På liknande sätt skapar vissa partner även erbjudanden kring identitetshantering och -skydd, OT och IoT.

Vilka är de största fördelarna med Microsoft Defender?

– Microsoft Defender finns som sagt inbyggd redan från start. Som kund går det att lägga egna lösningar ovanpå eller ersätta det befintliga skyddet om man vill men då bör man låta det vara ett medvetet beslut eftersom man även tar över och driver processerna kring tjänsterna själv. Vi hanterar cirka 500 miljoner signaler i sekunden och vi ”ser” tre gånger så många händelser on-line som närmaste konkurrent. Vi investerar enorma pengar i vår säkerhetsplattform och kan helt enkelt ge ett skydd och en trygghet som ingen annan leverantör. För våra partner blir det samtidigt möjligt att med relativt små medel att skapa en repetitiv affär ovanpå Microsofts erbjudande och tillföra värde för kunden utan att driva nya kostnader för dem.

För vilka slutkunder passar Microsoft Defender?

– Vi har skalat denna plattform så att det finns paketeringar som passar de flesta – från privatpersoner till små och medelstora organisationer samt multinationella koncerner. Stannar vi vid små och mellanstora organisationer så är Microsoft Defender for Business en otroligt prisvärd paketering. Som partner går det även att ta stöd av Microsoft 365 Lighthouse för att på egen hand skala ett och samma erbjudande över flera kunder.

Varför ska partner hjälpa sina kunder till Microsoft Defender?

– I den omedelbara framtiden har kunder behov av att göra sig fria från ärvda lösningar som inte längre är relevanta. De får istället en plattform som svarar upp mot dagens behov av inbyggd säkerhet och trygghet för användarna. Gamla lösningar som kanske var bra en gång i tiden möter inte längre kraven i en förändrad värld som utgår ifrån hybridarbete och användandet av många olika enheter. Vi kan kalla det en ”lift-and-shift”-fas där affären i mångt och mycket handlar om repetitiva leveranser där partnern blir kundens möjliggörare. Här såg vi under förra året en tillväxt på 45 procent.

– På sikt finns det möjlighet att hitta en ny position hos kunden. När säkerheten blir mer strömlinjeformad och det som var svårt och krångligt för tio år sedan blivit stapelvara så kan partnern bli kundens betrodde rådgivare som kapar kostnader och öppnar upp nya sätt att utveckla dennes affär. Med hjälp av Microsoft 365 Lighthouse kan man anta den positionen på ett kostnadseffektivt sätt och erbjuda tjänster som till exempel övervakning av kunders miljö utanför arbetstid, implementering av zero trust-koncept hos kunder eller införandet av säkrare inloggning.

– Något du som partner kan vara helt lugn med är att Microsoft förblir ledande och fortsätter att investera inom säkerhetsområdet. Gartner sätter Microsoft i ”magiska kvadranter” i 18 rapporter som mäter säkerhet, efterlevnad, identitet, hantering och integritet. Under de kommande fyra åren investerar vi hela 20 miljarder dollar i en affär som redan i dag omsätter cirka 15 miljarder dollar om året. Vilken partner vill inte följa med på den resan?

Hör av dig till din Tech Data-kontakt om du som partner vill veta mer om hur du kan hjälpa kunderna till Microsoft Defender.

Mer om Microsoft 365 Lighthouse hittar du här: https://cloudpartners.transform.microsoft.com/products/m365-lighthouse