AVD en smart och smidig lösning för fjärrskrivbord

 
 

Hybrid Cloud
02 sep 22 Författare: Björn Raunio

AVD (Azure Virtual Desktop) är en helt molnbaserad fjärrskrivbordstjänst som öppnar för stora ekonomiska besparingar och enkel hantering för slutkunder, samtidigt som användarna får en lika bra upplevelse som vanligt. Som partner kan du leverera en väldigt komplex lösning utan stora investeringar och enkelt bygga upp egna paketeringar med hjälp av automatisering.

Kim Pettersson är Nordic Cloud Solutions Architect på TD SYNNEX och väl rustad att förklara vilka de främsta fördelarna är med AVD och vad som gör denna tjänst intressant för partners.

Om vi börjar med det grundläggande – vad är AVD?

– Man kan säga att det är en egentligen ganska självklar vidareutveckling av fjärrskrivbord och fjärrappar. Jämfört med RDS (Remote Desktop Services) och klassiska terminalservrar är licensmodellen mycket förenklad. Med dem behövdes dels en serverlicens och dels klientlicenser, bland annat. AVD är en helt molnbaserad tjänst för vilken licensen är inbakad i Microsoft 365 Business Premium och Enterprise-licenser som E3 och E5.

Hur skiljer den sig från RDS?

– Den stora skillnaden mot RDS är att AVD är en fjärrskrivbordslösning som baseras på klientoperativ, i detta fall Windows 10 eller 11. Till skillnad från med tidigare tekniker går det att utnyttja klientoperativet med fleranvändarstöd. Precis som med Windows-servrar tidigare, där man hade flera användare, så kan du här ha multipla versioner på en Windows 10- eller 11-maskin. Behovet av en separat serverlicens elimineras helt, utan det ingår i klientlicensen.

AVD har funnits ett tag, har det hänt mycket sedan det först kom?

– Jag skulle säga att en sak som gör det här till en spännande lösning att följa är att det sker ständiga förbättringar av den. Det stora språnget kom när tjänsten brandades om från WVD (Windows Virtual Desktop) till AVD. Redan innan dess kördes tjänsten på Azure, men den var långt ifrån lika välintegrerad med resten av Azure som i dag. Under resan har den förbättrats mycket tekniskt och det har tillkommit en hel del saker.

Vad är viktigast bland nyheterna?

– Tack vare funktionen MSIX app attach går det nu att provisionera ut en AVD-maskin för slutanvändare där inga applikationer är installerade. I stället fångas en installation av till exempel Office eller en Visma-produkt upp och paketeras i ett så kallat MSIX-paket som bor någonstans på ett fileshare. När en användare loggar in kopplas det här MSIX-paketet till maskinen och körs bara för den användaren. Du behöver alltså aldrig hålla applikationen installerad på en och samma maskin, utan en och samma basmaskin kan hosta applikationer för olika syften.

– En annan sak som tillkommit är vad som kallas remote app streaming för externa användare. Här frångås licenstänket och det går att ta betalt per användare och månad. Tanken är att sätta upp en app, till exempel en SaaS-tjänst, till kunder så att dessa inte behöver fundera på licenser. I stället för att de ska behöva ha enskilda licenser dras licensavgiften från Azure-prenumerationen.

– Det har också skett stora förbättringar när det gäller autoscaling. Speciellt i stora miljöer går det att påverka kostnaderna genom att anpassa antalet aktiva maskiner efter medarbetarnas arbetstider. Främst avsett för mindre miljöer finns också en start-on-demand-funktion. Om det ingen maskin är tillgänglig kan användare starta i gång en genom att logga in. Historiskt sett har det krävts en domänkontrollant i någon form, men nu har man ökat stödet för att kunna ta med en maskin endast via Azure AD. Att slippa domänkontrollant kan mindre slutkunder spara pengar på.

– Slutligen sker det hela tiden förbättringar i användarupplevelsen. Till exempel har Teams-upplevelsen blivit mycket bättre än den var från början.

Vad finns det för fördelar med AVD för en partner?

– Precis som med alla tjänster i det publika molnet så slipper partnern göra stora investeringar i ett eget datacenter. Med AVD kan du som partner fort leverera en väldigt komplex fjärrskrivbordslösning till dina kunder, i princip utan kapitalinvesteringar över huvud taget. Jämför det med de kostsamma investeringar som en stor RDS-miljö kan kräva. Med AVD får man enkelhet och möjligheter till automatisering. Det är därför en lösning som man dessutom ganska lätt kan bygga upp egna paketeringar kring.

– Tekniskt sett går det att automatisera mycket av uppsättningen av AVD och det innebär tidsbesparingar för partnern, samtidigt som lösningen blir likvärdig och korrekt för varenda kund som den provisioneras ut till. AVD kräver lite kunskap, men jag skulle säga att tröskeln är relativt låg även för den som är rätt ny på Azure. Jämfört med när lösningen först kom för cirka tre år sedan är det i dag en väldigt enkel produkt att jobba med.

Och vilka är fördelarna för slutkunden?

– Dels slipper de det klassiska kravet på en direktkoppling till RDS-miljön. AVD är baserat på att allt går direkt över internet. Slutkunden behöver inte göra några investeringar i nätverksutrustning och det spelar inte så stor roll om man sitter på kontoret eller jobbar hemma rent tekniskt. Allt som krävs är en okej internetlina så har man access till AVD. En annan stor fördel handlar om användarupplevelsen. Med AVD blir denna väldigt lik en vanlig Windows-klient och övergången mer eller mindre helt sömlös.

– Ekonomiskt finns förstås också en stor fördel. Den som har gjort hoppet till Microsoft 365 Business Premium eller någon av Enterprise-licenserna har redan AVD-licensen på plats eftersom den ingår. Då betalar de enbart för molninfrastrukturen.

För vilka slutkunder passar en AVD-lösning?

– Storleksmässigt finns det, som jag redan nämnt, fördelar för alla. AVD är en lösning som skalar väldigt bra. Jag skulle säga att den passar samtliga kunder som i dagsläget har behov av en fjärrskrivbordslösning, möjligen med undantag för riktigt små organisationer som jobbar med tunga laster, till exempel 3D eller CAD. Det är visserligen inte omöjligt tekniskt, men skalekonomin finns inte riktigt där. Om man har tydliga data dataplaceringskrav som gör att man inte får ha data i ett publikt moln är det förstås heller inte lämpligt.

Hur hjälper TD SYNNEX partners och slutkunder att komma i gång på snabbast sätt med AVD?

– Sedan flera år erbjuder vi utan extra kostnad en Click-2-Run-lösning som innehåller alla de olika komponenter som krävs för att komma i gång. Den driftsätter olika resurser i en Azure-prenumeration så att du själv som partner inte behöver göra det jobbet. Du hittar den inne i Azure-portalen som vanligt, tillsammans med många andra CLick-2-Run-lösningar som vi erbjuder. Dessutom har vi en hel drös med färdiga lösningar för AVD.

– Click-2-Run gör det väldigt enkelt att komma i gång, men du äger själva lösningen undertill och kan utan konstigheter bygga på den i framtiden och göra förändringar i Azure-portalen om det behövs. Det är helt enkelt en bra grundplatta att starta på. När man sedan kört det ett tag och börjat få upp sin egen förståelse för hur AVD hänger ihop, vill man kanske bygga egna templates med specifika konfigurationer.

Finns det också bra sätt att managera kundens AVD-lösning?

– En skillnad i Azure mot när man kör on-premise är att det kontinuerligt går att dra fördel av uppgraderingar när det gäller hårdvaran. Det är ganska odramatiskt att göra, men lönar sig både ekonomiskt och blir också en fördel för slutanvändaren att alltid sitta på senaste hårdvaran. Ytterligare en sak som ger bästa ekonomi i molnet är så kallad right-sizing, det vill säga att man inte betalar för någon överkapacitet när det gäller virtuella maskiner – och inte heller har för lite kapacitet så att det blir trögt för användarna. Här krävs mer aktivt arbete i det publika molnet, där man ju mer eller mindre betalar per minut.

– TD SYNNEX erbjuder partners en managed service-lösning som heter Cloud Express. Vi tar ett fast månadspris per virtuell maskin och vår personal tar över ansvaret för både patch-hantering och right-sizing. Vi säkerställer rätt imagenivå så att lösningen inte kostar mer än nödvändigt.

Är du nyfiken på AVD och redan har kunskap om Azure är ett tips att gå in och labba med det själv.

Saknar du svar på alla dina tekniska eller affärsmässiga frågor, hör av dig till din kontakt på TD SYNNEX eller maila så vägleder vi dig till nästa steg.